Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

jestem emocjonalnym wrakiem, jestem w środku popierdolona.
— myśl na dziś.
Reposted fromstarryeyed starryeyed viacold-hearted cold-hearted
Bardzo chciałam pokochać.[…] chciałabym tego tak silnie, ze usiłuję sobie czasem wmówić uczucie. Chwilami już, już udaje mi sie to. Ale potem przychodzi chwila, że widzę, iż oszukiwałam siebie i… kogoś, sprawiając temu komuś ból.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromMissMurder MissMurder viaxannabelle xannabelle
Zauważyłam, że zawsze jak jest źle wracam na soup'a.
— sad but true.
Reposted fromwordshurt wordshurt viaxannabelle xannabelle
będziesz kiedyś najwspanialszą żoną, wiesz?
— Wariat
Reposted fromspes spes viaxannabelle xannabelle
9340 e1a8 500
chyba spróbuję
Reposted fromniezwykla niezwykla viaxannabelle xannabelle
Mamo, dlaczego mam taki chaos w głowie, skoro na zewnątrz wszystko jest w porządku.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frommisanthropy misanthropy viaxannabelle xannabelle

   

Czasem mam ochotę sama sobie przypierdolić.
     

— na przykład teraz.

July 08 2015

8196 bd3e
Reposted fromdeviate deviate viaxannabelle xannabelle
Zamartwiasz się myślami. Wracasz do waszej ostatniej rozmowy i odtwarzasz ją w głowie od początku do końca, prawda?
— Grey's Anatomy

moja nieobecność chyba nie zrobiła na Tobie wrażenia.

Reposted fromboredwithlife boredwithlife viaZlaKobieta ZlaKobieta
7046 6411
Reposted fromladymoonlady ladymoonlady viaZlaKobieta ZlaKobieta

June 28 2015

6483 1e79
Reposted frompheebs pheebs vianothingcansaveyou nothingcansaveyou

June 27 2015

Kiedy pijesz, to świat nadal gdzieś tam sobie istnieje, ale przynajmniej na chwilę zdejmuje ci nogę z gardła.

— Charles Bukowski - Faktotum
Właśnie to lubię w zdjęciach. Są dowodem, że kiedyś, choćby przez chwilę, wszystko układało się po naszej myśli.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle

June 23 2015

Nie można tak ciągle liczyć na kogoś, że ten ktoś za ciebie zrobi wszystko, że weźmie za rączkę, poprowadzi na gotowe. Ty sam musisz w siebie uwierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, takie już jest życie. Samo nic nie przychodzi, wszystko trzeba zdobywać.
— Marek Hłasko – Wybór opowiadań
Reposted fromnyaako nyaako viapunkahontaz punkahontaz
Chodź, namieszam Ci w życiu
Wiem, że jestem specyficzna. Wiem, że jestem złośliwa i arogancka. Mnie się albo kocha, albo nienawidzi. 
Reposted fromnergo nergo viabadgal badgal

June 22 2015

Inteligent tym się różni od nieinteligenta, że nie obraża się o żarty, rozumie żarty i lubi żarty.
— Władysław Bartoszewski
Reposted fromkyte kyte viabadgal badgal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl