Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

9340 e1a8 500
chyba spróbuję
Reposted fromniezwykla niezwykla viaxannabelle xannabelle
Mamo, dlaczego mam taki chaos w głowie, skoro na zewnątrz wszystko jest w porządku.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frommisanthropy misanthropy viaxannabelle xannabelle

   

Czasem mam ochotę sama sobie przypierdolić.
     

— na przykład teraz.

July 08 2015

8196 bd3e
Reposted fromdeviate deviate viaxannabelle xannabelle
Zamartwiasz się myślami. Wracasz do waszej ostatniej rozmowy i odtwarzasz ją w głowie od początku do końca, prawda?
— Grey's Anatomy

moja nieobecność chyba nie zrobiła na Tobie wrażenia.

Reposted fromboredwithlife boredwithlife viaZlaKobieta ZlaKobieta
7046 6411
Reposted fromladymoonlady ladymoonlady viaZlaKobieta ZlaKobieta

June 28 2015

6483 1e79
Reposted frompheebs pheebs vianothingcansaveyou nothingcansaveyou

June 27 2015

Kiedy pijesz, to świat nadal gdzieś tam sobie istnieje, ale przynajmniej na chwilę zdejmuje ci nogę z gardła.

— Charles Bukowski - Faktotum
Właśnie to lubię w zdjęciach. Są dowodem, że kiedyś, choćby przez chwilę, wszystko układało się po naszej myśli.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle

June 23 2015

Nie można tak ciągle liczyć na kogoś, że ten ktoś za ciebie zrobi wszystko, że weźmie za rączkę, poprowadzi na gotowe. Ty sam musisz w siebie uwierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, takie już jest życie. Samo nic nie przychodzi, wszystko trzeba zdobywać.
— Marek Hłasko – Wybór opowiadań
Reposted fromnyaako nyaako viapunkahontaz punkahontaz
Chodź, namieszam Ci w życiu
Wiem, że jestem specyficzna. Wiem, że jestem złośliwa i arogancka. Mnie się albo kocha, albo nienawidzi. 
Reposted fromnergo nergo viabadgal badgal

June 22 2015

Inteligent tym się różni od nieinteligenta, że nie obraża się o żarty, rozumie żarty i lubi żarty.
— Władysław Bartoszewski
Reposted fromkyte kyte viabadgal badgal
9579 d931
Reposted fromtwarze twarze viavoty voty
I potem, dużo później, zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli i możesz wlać w tę dziurę bardzo dużo, mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromwowlovely wowlovely viavoty voty
3994 b76b
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaZlaKobieta ZlaKobieta

Najłatwiej rozmawia się z nieznajomym. Najtrudniej z kimś, kogo chcemy poznać.

— I.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl